Atelier 5: merel


jochen samson
schilderijen, restauratie & conservatie schilderijen

volgde dag- en avondopleiding vrije beeldende kunsten aan de academie van Aalst en studeerde in 2001 af aan de Hogeschool Antwerpen als meester in de restauratie en conservatie van schilderijen.

aanvullend volgden nog een jaar Universiteit van Amsterdam(kunstgeschiedenis)
en Universiteit Gent (kunstwetenschappen).

medeoprichter van het vogelnest vzw.

portfolio

contact:
het vogelnest t.a.v. jochen samson
nieuwevaart 118D/201-204
9000 gent

jochensamson@hetvogelnest.be
www.pinguinartgallery.be